If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на картинни диаграми: в няколко стъпки

Разчитане на картинни диаграми (пиктограми), за да се отговори с няколко стъпки на въпроси относно представените данни.

Разчитане на картинни диаграми: в няколко стъпки

Картинната диаграма е вид диаграма, на която се използват картинки или символи, за да се представи информацията.
Мишката Мери обожава сирене. Тя направила картинна диаграма, за да покаже колко сирене е изяла през миналата седмица.
Една картинка с парче сирене е равна на 2 грама.
Една картинна диаграма показва хоризонталната ос, означена с "Дни", и вертикалната ос, означена с "Грамове сирене". Работните дни от седмицата са нанесени на хоризонталната ос от ляво надясно по следния начин: Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък. Грамовете сирене, консумирани всеки ден, се представят чрез броя на картинките със сирене, които са показани на диаграмата. Понеделник е представен с 6 картинки на сирене, вторник е представен с 3 картинки на сирене, сряда е представена с 4 картинки на сирене, четвъртък е представен с 3 картинки на сирене, а петък е представен със 7 картинки на сирене.
Разчети картинната диаграма по-горе, за да отговориш на следващите въпроси.
Практическа задача 1А
Колко грама сирене е изяла Мери миналата сряда?
Избери един отговор:

Практическа задача 1B
Сиренето струва 3 долара за грам. Колко долара е дала Мери за сиренето, което изяла в сряда?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара

Пример 1: Танцуващата крава

Кравата Мани е страхотна танцьорка! Картинната диаграма по-долу показва колко часа е тренирала танци (за четири различни вида танци).
Една картинка на крава е равна на 3 часа.
Една картинна диаграма показва хоризонталната ос, маркирана с "Вид танци", и вертикалната ос, маркирана с "Брой часове". Всяка категория от танци е посочена по хоризонталната ос от ляво надясно, както следва: Балет, Хип-хоп, Спортни танци и СТеп. Броят на часовете за всеки вид танци се представя с броя на картинките на крави, нарисувани на диаграмата. Балетът е представен с 3 картинки на крави, хип-хопът е представен с 5 картинки на крави, спортните танци са представени с 4 картинки на крави, а степът е представен с 5 картинки на крави.
Практическа задача 3
С колко часа повече Мани е тренирала спортни танци и степ общо, отколкото е тренирала хип-хоп?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
часа

Пример 2: Буболечки

Изабел изброила насекомите в двора си във връзка с научен проект. Тя направила картинна диаграма за броя и вида на насекомите, които забелязала.
Една картинка-калинка се равнява на 4 насекоми.
Една картинна диаграма показва хоризонтална ос, маркирана с "Брой на насекоми" и вертикална ос, маркирана с "Видове насекоми". Всеки вид насекомо е посочен по вертикалната ос от долу нагоре както следва: Бръмбар, щурец, мравка, комар и пчела. Броят на насекомите от всеки вид се представя с броя на картинките на калинки, предтсавени на диаграмата. Бръмбарът е представен с 5 картинки на калинки, щурецът е представен с 4 картинки на калинки, мравката е представена с 3 картинки на калинки, комарът е представен с 6 картинки на калинки, а пчелата е представена с 3 картинки на калинки.
Практическа задача 4A
От кои видове насекоми Изабел е преброила повече от щурците и по-малко от комарите?
Избери един отговор:

Практическа задача 4B
Изабел намерила още 4 мравки и поискала да ги добави в картинната диаграма.
След като добавила 4-те допънителни мравки, броят на кои 2 вида насекоми се е изравнил?
Избери всички правилни отговори:

Задача - предизвикателство

Нека да погледнем двете картинни диаграми и да ги сравним.
Джейдин обича животните! Картинната диаграма по-долу показва колко маймуни и тюлени е преброила Джейдин в зоопарка миналата седмица.
Една картинка на маймунка е равна на 3 маймунки.
Една картинна диаграма показва хоризонталната ос, означена с "Брой маймуни", и вертикалната ос, означена с "Дни от седмицата". Всеки ден от седмицата е посочен спрямо вертикалната ос от долу нагоре както следва: Петък, четвъртък, сряда, вторник и понеделник. Броят на маймуните за всеки ден от седмицата се представя с броя картинки-маймуни, които са показани на диаграмата. Петък е представен с 4 картинки-маймуни, четвъртък е представен с 4 картинки-маймуни, сряда е представена с 3 картинки-маймуни, вторник е представен с 6 картинки-маймуни, а понеделник е представен със 5 картинки-маймуни.
Една картинка на тюлен е равна на 4 тюлена.
Една картинна диаграма показва хоризонталната ос, означена с "Брой тюлени", и вертикалната ос, означена с "Дни от седмицата". Всеки ден от седмицата е посочен спрямо вертикалната ос от долу нагоре както следва: петък, четвъртък, сряда, вторник и понеделник. Броят на тюлените за всеки ден от седмицата се представя с броя картинки-тюлени, които са показани на диаграмата. Петък е представен с 4 картинки-тюлени, четвъртък е представен с 6 картинки-тюлени, сряда е представена с 2 картинки-тюлени, вторник е представен с 3 картинки-тюлени, а понеделник е представен с 4 картинки-тюлени.
Практическа задача 5A
В кои дни Джейдин е преброила по-малко маймуни, отколкото тюлени?
Избери всички правилни отговори:

Практическа задача 5B
В кои дни общият брой на маймуните и тюлените, които е видяла Джейдин, е най-голям?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.