If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на пиктограми (задачи с няколко стъпки)

Задача

Оливия преброила калинките, кацнали по растенията в нейната градина, след което направила следната диаграма.
Картинка на калинка.
=5калинки
Картинна диаграма, чиято хоризонтална ос е надписана с "Вид растение" и чиято вертикална ос е надписана с "Брой калинки". Видовете растения са изброени спрямо хоризонталната ос от ляво надясно както следва: рози, маруля, люцерна и грозде. Броят на калинките върху всяко растение е представен чрез броя картинки на калинки. При розите има 7 картинки на калинки, при марулята има 3 картинки на калинки, при люцерната има 5 картинки на калинки и при гроздето има 2 картинки на калинки.
Ако 10 калинки прелетят от марулята на люцерната, на кои 2 вида растения ще има еднакъв брой калинки?
Избери 2 от отговорите: