Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Решаване на задачи със стълбовидни диаграми - 1

Задача

Сам видял мравки, щурци и калинки на детската площадка.
Стълбовидната диаграма показва колко броя е видял Сам от всеки вид насекоми.
Колко насекоми общо е видял Сам?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
насекоми