Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Превръщане между проценти, обикновени и десетични дроби

Научи защо 50%, 1/2 и 0,5 са еквивалентни помежду си.
Процентите, обикновените и десетичните дроби са просто различни начини за записване на числата. Например всички по-долу са равни:
ПроцентОбикновена дробДесетична дроб
50%120,5
В разговор бихме могли да кажем, че Бен е изял 50% от пицата, или 12 от пицата, или 0,5 от пицата. Всичките тези изрази означават едно и също нещо.
В този урок ще научим как да превръщаме проценти, обикновени и десетични дроби.

Превръщане между проценти и обикновени дроби

Проценти в обикновени дроби

Нека разгледаме пример за превръщане на 15% в опростена обикновена дроб.
15%=15100Пишем процента като обикновена дроб=15:5100:5Разделяме отгоре и отдолу на 5=320Опростяваме
Разбрахме, че 15% е равно на 320.
Задача 1A
Превърни 44% в опростена обикновена дроб.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4

Превръщане на обикновени дроби в проценти

Нека превърнем 35 в процент. Ключовата стъпка тук е да превърнем 35 в обикновена дроб със знаменател 100. За да направим това трябва да знаем колко по 5 дава 100:
5?=100
Числото е 100:5=20:
520=100
Сега сме готови да превърнем 35 в процент:
35=320520Умножаваме, за да получим знаменател 100=60100Опростяваме=60%Пишем като процент
Научихме, че 35 е равно на 60%.
Задача 1B
Превърни 1225 в процент.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%

Превръщане между проценти и десетични дроби

Проценти в десетични дроби

Нека превърнем 8% в десетична дроб:
8%=8100Пишем процента като обикновена дроб=0,088100е 8 стотни
Разбрахме, че 8% е равно на 0,08.

Упражни:

Задача 2A
Превърни 4% в десетична дроб.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Десетични дроби в проценти

Нека превърнем 0,05 в процент:
0,05=5100Това са 5 стотни=5%Пишем като процент
Разбрахме, че 0,05 е равно на 5%.
Задача 2C
Превърни 0,14 в процент.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%

Превръщането от десетична дроб в процент може да е трудно, когато дробта е в десети. Нека видим дали ще се справиш!

Упражни:

Задача 2D
Превърни 0,3 в процент.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%

Упражнения:

Задача 3A
Превърнете 0,82 в процент.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.