Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Свържи обикновени дроби, десетични дроби и проценти

Задача

Квадратът по-долу представлява едно цяло.
Изрази защрихованата част като обикновена дроб, десетична дроб и процент от цялото.
Обикновена дроб:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
 • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
Десетична дроб:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • точна десетична дроб като 0.75
Процент:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%