If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Превръщане на проценти в десетични дроби: 59,2%

Десетичните дроби могат да бъдат написани във вид на проценти. Процент означава "на 100". Следователно умножаваме десетичната дроб по 100, за да получим еквивалентния процент. След това добавяме знака за процент (%). Например 0,8 може да бъде превърнато във вид на процент, като решим 0,8✕100. Следователно 0,8=80%. Друг начин да разгледаме умножението по 100 е да преместим десетичния знак с две места надясно.   Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция