If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Превръщане на проценти в десетични числа и дроби (пример)

Превръщането на десетични дроби в обикновени е основно математическо умение. За да превърнем 18% в десетична дроб, просто трябва да разделим на 100, при което получаваме 0,18. За да го представим като опростена обикновена дроб, първо трябва да намерим най-големия общ делител, който в този случай е 2, да разделим на него числителя и знаменателя и така получаваме 9/50. Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция