If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво е процент

Задача

Всеки голям квадрат представя едно отделно цяло.
Диаграма с 10 колони и 10 реда, които представят едно цяло. 10 Реда по 10 са оцветени.
Диаграма с 10 колони и 10 реда, които представят едно цяло. 2 колони по 10 квадратчета са оцветени. 1 колона с 2 квадратчета е оцветена.
Какъв процент е оцветената част?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%