If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за умножение на дроби

Задача

Ерик започва да тренира бягане. В таблицата по-долу той записва пробяганите от него мили всеки ден през тази седмица.
В понеделник Ерик пробягва 57 от разстоянието, изминато в сряда.
В таблицата по-долу запиши изминатите в понеделник километри.
ДенИзминати километри
Понеделник
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
Сряда910
Петък112
Заседна ли?
Заседна ли?