If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на дроби (преговор)

Преговори основното при деление на дроби и опитай да решиш няколко практически задачи.

Деление на обикновени дроби

Да разделиш обикновени дроби е същото като да умножиш по реципрочното (обратното) на делителя.
Например:
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, colon, end color #e07d10, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end fractionequals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, dot, end color #e07d10, start fraction, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, start color #11accd, 2, end color #11accd, end fraction
След като вече получим задача с произведение, умножаваме числителите и след това умножаваме знаменателите.
Пример 1: Обикновени дроби
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, question mark
Реципрочното число на start fraction, 8, divided by, 3, end fraction е start fraction, 3, divided by, 8, end fraction.
Следователно:
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 3, dot, 3, divided by, 2, dot, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 9, divided by, 16, end fraction
Пример 2: Смесени числа
3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, equals
Нека започнем с превръщане на смесеното число в обикновена дроб.
empty space, 3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, У, м, н, о, ж, а, в, а, м, е, space, п, о, space, р, е, ц, и, п, р, о, ч, н, о, т, о, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, start cancel, 2, end cancel, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, start cancel, 4, end cancel, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, О, п, р, о, с, т, я, в, а, м, е, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, 5, end fraction
equals, start fraction, 14, divided by, 5, end fraction, start text, space, и, л, и, space, end text, 2, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Искаш да научиш още за делението на обикновени дроби? Виж това видео.
Искаш да преговориш умножението на обикновени дроби? Виж тази статия.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, colon, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, equals, question mark
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.