If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Онагледяване на деление на цели числа на дроби с числител едно

Задача

Ако 3 цели се разделят на части, като всяка част е 15 от едно цяло, колко части ще има?
3:15=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Правоъгълна лентова диаграма е разделена на 15 равни части. Всички части са оцветени. Правоъгълната лента е обхваната с извита скоба с надпис въпросителен знак. Под лентовата диаграма има числова ос, разграфена от 0 до 3 със стъпка една пета и надписи на всяка цяла единица. Отсечка се движи надясно по протежение на числовата ос от 0 до 3.