If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разбиране на деленето на дроби от дроби

Задача

Колко пъти start fraction, 1, divided by, 4, end fraction се съдържа в start fraction, 5, divided by, 2, end fraction ?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Коя задача за делене може да използваме, за да получим този отговор?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?