If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение на обикновени дроби (преговор)

Преговори основното при умножаването на дроби и опитай няколко задачи за упражнение.

Умножение на обикновени дроби

При умножението на обикновени дроби първо умножаваме числителите, след това знаменателите.
Пример 1: Обикновени дроби
empty space, start fraction, 5, divided by, 6, end fraction, dot, start fraction, 5, divided by, 7, end fraction
equals, start fraction, 5, dot, 5, divided by, 6, dot, 7, end fraction
equals, start fraction, 25, divided by, 42, end fraction
Пример 2: Смесени числа
Преди да умножим, трябва да представим смесените числа като неправилни дроби.
2, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, dot, 1, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction
equals, space, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, dot, start fraction, 8, divided by, 5, end fraction \qquad
equals, start fraction, 8, dot, 8, divided by, 3, dot, 5, end fraction
equals, start fraction, 64, divided by, 15, end fraction
Можем също така да напишем това като 4, start fraction, 4, divided by, 15, end fraction .
Искаш да научиш повече за умножението на обикновени дроби? Виж това видео.

Кръстосано съкращаване

Кръстосаното съкращаване е начин да опростим преди да умножим. Това може да ни спести работата с големи числа в нашето произведение.
Пример
empty space, start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, dot, start fraction, 1, divided by, 6, end fraction
equals, start fraction, 3, dot, 1, divided by, 10, dot, 6, end fraction
equals, start fraction, start cancel, 3, end cancel, start superscript, 1, end superscript, dot, space, 1, divided by, 10, dot, start cancel, 6, end cancel, start subscript, 2, end subscript, end fraction
equals, start fraction, 1, divided by, 20, end fraction
Предпочиташ да видиш нагледен пример как се умножават обикновени дроби? Виж някое от тези видеа:
Умножение на две обикновени дроби с помощта на модел
Умножение на две обикновени дроби с помощта на числова ос

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
start fraction, 5, divided by, 8, end fraction, dot, start fraction, 7, divided by, 8, end fraction
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш опиташ повече задачи като тази? Виж тези упражнения:
Умножение на обикновени дроби
Умножение на смесени числа

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.