If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножението с дроби като промяна на големината

Задача

Сравни стойностите чрез is greater than, is less than или equals.
7, dot, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction, space
space, 7
Откъде разбираш, че отговорът ти е правилен?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?