If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Чертане на координати (преговор)

Преговори чертането на точки в правоъгълна координатна система и опитай да решиш няколко задачи.

Наредени двойки

Наредените двойки се състоят от две числа. Първото е координатата x, а второто е координатата y: left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis.
Искаш ли да преговориш частите на координатната система? Виж тази статия.

Чертане на наредени двойки

За да начертаем наредена двойка, започваме в началната точка на координатната система. След това се придвижваме надясно (положително) или наляво (отрицателно) по координатата x. От там се придвижваме нагоре (положително) или надолу (отрицателно) по координатата y.
Пример 1: left parenthesis, 6, ;, minus, 8, right parenthesis
За да начертаем left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, ;, start color #1fab54, minus, 8, end color #1fab54, right parenthesis, се придвижваме start color #11accd, start text, н, а, д, я, с, н, о, space, с, space, 6, end text, end color #11accd от началото на координатната система left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis и след това от там start color #1fab54, start text, н, а, д, о, л, у, space, с, space, 8, end text, end color #1fab54.
Пример 2: left parenthesis, 0, ;, minus, 9, right parenthesis
За да начертаем left parenthesis, start color #11accd, 0, end color #11accd, ;, start color #1fab54, minus, 9, end color #1fab54, right parenthesis, се придвижваме start color #11accd, start text, н, а, д, я, с, н, о, space, с, space, 0, end text, end color #11accd от началото на координатната система left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis и след това от там start color #1fab54, start text, с, space, 9, space, н, а, д, о, л, у, end text, end color #1fab54 from there.
Искаш ли да научиш повече за чертането на координати? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Премести точките, за да нанесеш left parenthesis, 6, ;, minus, 8, right parenthesis, left parenthesis, 2, ;, 7, right parenthesis и left parenthesis, 1, ;, minus, 4, right parenthesis.

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.