If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 6. клас (България) > Раздел 6

Урок 1: Декартова координатна система: Квадрант 1

Преговор на чертане на точки (само положителни числа)

Направи преговор на точки от графика в квадрант 1 на координатна система.  След това опитай да решиш няколко задачи за упражнение. 

Нанасяне на точки на координатната система

Точките на координатната система се определят от координати, дадени във вида (x;y).
Координатата х представлява стойност на  хоризонталната ос.
Координатата у представлява стойност на вертикалната ос.
Пример:
Нанеси точката (6;4).
За (6;4) нашата координата x е 6, а координатата y е 4.
Нека започнем, като отидем надясно до 6 на оста x:
Сега отиваме нагоре до 4 на оста y и нанасяме точката (6;4):
Искаш ли да научиш повече за изобразяването на точки? Виж това видео.
Искаш ли да научиш повече и за изобразяването на отрицателни точки? Виж тази статия.

Упражнения 1: Изобразяване на точки

Задача 1A
Нанеси точката (1;5).

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Определяне на точки

За да определим координатите (или наредените двойки) на дадена точка, трябва да разберем хоризонталното и вертикалното разстояние на точката от началната точка (0; 0).
Пример:
Използвай следната координатна система, за да определиш наредената двойка за дадената точка.
Нека започнем, като определим разстоянието от (0;0) до дадената точка на оста x:
Точката е на 3 единици разстояние надясно от началната точка.
Сега нека определим разстоянието от (0;0) до дадената точка на оста y:
Точката е 1 единица над началната точка.
Координатите на точката са (3;1).

Упражнения 2: Определяне на точки

Задача 2A
Каква е координатата x на точката, отбелязана по-долу?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж следните упражнения: Определяне на координати
Определяне на точки

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.