If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

6. клас (България)

Курс: 6. клас (България) > Раздел 6

Урок 1: Декартова координатна система: Квадрант 1

Преговор на чертане на точки (само положителни числа)

Направи преговор на точки от графика в квадрант 1 на координатна система.  След това опитай да решиш няколко задачи за упражнение. 

Нанасяне на точки на координатната система

Точките на координатната система се определят от координати, дадени във вида left parenthesis, start color #11accd, x, end color #11accd, ;, start color #1fab54, y, end color #1fab54, right parenthesis.
Координатата х представлява стойност на start color #11accd, start text, space, х, о, р, и, з, о, н, т, а, л, н, а, т, а, end text, end color #11accd ос.
Координатата у представлява стойност на start color #1fab54, start text, в, е, р, т, и, к, а, л, н, а, т, а, end text, end color #1fab54 ос.
Пример:
Нанеси точката left parenthesis, 6, ;, 4, right parenthesis.
За left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, ;, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, right parenthesis нашата координата x е start color #11accd, 6, end color #11accd, а координатата y е start color #1fab54, 4, end color #1fab54.
Нека започнем, като отидем надясно до start color #11accd, 6, end color #11accd на оста x:
Сега отиваме нагоре до start color #1fab54, 4, end color #1fab54 на оста y и нанасяме точката left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, ;, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, right parenthesis:
Искаш ли да научиш повече за изобразяването на точки? Виж това видео.
Искаш ли да научиш повече и за изобразяването на отрицателни точки? Виж тази статия.

Упражнения 1: Изобразяване на точки

Задача 1A
  • Електричен ток
Нанеси точката left parenthesis, 1, ;, 5, right parenthesis.

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Определяне на точки

За да определим координатите (или наредените двойки) на дадена точка, трябва да разберем start color #11accd, start text, х, о, р, и, з, о, н, т, а, л, н, о, т, о, end text, end color #11accd и start color #1fab54, start text, в, е, р, т, и, к, а, л, н, о, т, о, end text, end color #1fab54 разстояние на точката от start color #e84d39, start text, н, а, ч, а, л, н, а, т, а, space, т, о, ч, к, а, space, left parenthesis, 0, ;, space, 0, right parenthesis, end text, end color #e84d39.
Пример:
Използвай следната координатна система, за да определиш наредената двойка за дадената точка.
Нека започнем, като определим разстоянието от left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis до дадената точка на оста x:
Точката е на start color #11accd, 3, end color #11accd единици разстояние надясно от началната точка.
Сега нека определим разстоянието от left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis до дадената точка на оста y:
Точката е start color #1fab54, 1, end color #1fab54 единица над началната точка.
Координатите на точката са left parenthesis, start color #11accd, 3, end color #11accd, ;, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, right parenthesis.

Упражнения 2: Определяне на точки

Задача 2A
  • Електричен ток
Каква е координатата x на точката, отбелязана по-долу?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж следните упражнения: Определяне на координати
Определяне на точки

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.