If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

6. клас (България)

Курс: 6. клас (България) > Раздел 6

Урок 1: Декартова координатна система: Квадрант 1

Текстови задачи за координатна равнина (квадрант 1 - предизвикателство)

Задача

Госпожа Якобс събрала данни за своите ученици. Точките показват възрастта и броя на млечните зъби, изгубени от 6 от нейните ученици.
Какъв е общият брой изгубени млечни зъби?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
млечни зъби
Заседна ли?
Заседна ли?