If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи за четириъгълник върху координатна система

Опитай да решиш пет задачи, включващи четириъгълници върху координатна система.

Задача 1: Нека намерим координатите на неизвестните върхове

Координатите на три от върховете на правоъгълник ABCD са A(2;1),B(5;1) и C(5;6).
Какви са координатите на точка D?
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
)

Задача 2: Лице на успоредник в координатната система

Намери лицето на успоредника по-долу.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
единици2

Задача 3: Размери на правоъгълник от координати

Правоъгълник ABCD е изобразен на координатната система. Върховете на правоъгълника са: A(7;1),B(5;1), C(5;6) и D(7;6).
Като имаме предвид дадените координати, каква е дължината на страната AD на този правоъгълник?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
единици

Задача 4: Координати на правоъгълник

Подреди следните изрази от най-малък към най-голям според координатите на правоъгълника по-долу.
1

Задача бонус: Успоредник в координатната система

Чертаеш четириъгълник ABCD върху координатната система. Дължината на отсечка AB е същата като дължината на отсечка DC, като и двете отсечки са хоризонтални. Три от върховете на четириъгълника са следните: A(1;1), C(4,5;4) и D(1,5;4). Всичко, което знаеш за точка B, е че тя се намира в първия квадрант.
Какви са координатите на точка B?
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.