If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи за четириъгълник върху координатна система

Задача

Правоъгълник ABCD е начертан върху координатната система. Следните са върховете на правоъгълника: A(2;1), B(5;1), C(5;6) и D(2;6).
Предвид тези координати, каква е дължината на страна AB от този правоъгълник?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
единици
Заседна ли?
Заседна ли?