If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Събиране и изваждане на рационални числа

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Еквивалентни изрази с отрицателни числа и променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане на отрицателни дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане на рационални числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със събиране и изваждане на десетични дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане на отрицателни числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2000 точки за майсторство!

За този урок

В този урок ще се научиш да събираш и изваждаш рационални числа, да разкриваш скоби и ще разбереш какво се нарича алгебричен сбор
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".