Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Числови уравнения и числови оси

Задача

Състави числово равенство със събиране или изваждане (ти избираш!), за да опишеш диаграмата.