If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изваждане на отрицателни числа (преговор)

Преговори основното при изваждането на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.

Изваждане на отрицателни числа

Изваждането на дадено число е същото, като прибавяне на противоположното му.
Нека разгледаме два примера:
57=5+(7)
10(3)=10+3
Забележка: И в двата примера превръщаме разликата в сбор и сменяме знака на второто число с противоположния знак.
Искаш ли да знаеш, защото това е така? Виж това видео.
След като вече имаме задача с изваждане, можем да я решим.

Пример 1: отрицателно отрицателно

Нека извадим 5(6).
Стъпка 1: Напиши го като задача със сбор
5(6)=5+6
Стъпка 2: Започни с първото число от задачата със сбора, което в този случай е 5:
Стъпка 3: Премести се с 6 места надясно. Преместваме се с 6 надясно, защото прибавянето на плюс 6 увеличава числото с 6.
5+6 ни отвежда до 1 на числовата ос.
5(6)=1

Пример 2: отрицателно положително

Нека извадим 47.
Стъпка 1: Напиши го като задача със сбор
47=4+(7)
Стъпка 2: Започни с първото число от задачата със сбора, което в този случай е 4:
Стъпка 3: Премести се със 7 места наляво. Преместваме се със 7 наляво, защото прибавянето на минус 7 намалява числото със 7.
4+(7) ни отвежда до 11 на числовата ос.
47=11
Искаш ли да научиш повече за изваждането на отрицателни числа? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Извади.
8(2)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се упражниш с още няколко задачи за изваждане на отрицателни числа? Виж този пример.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.