If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изваждане на отрицателни числа (преговор)

Преговори основното при изваждането на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.

Изваждане на отрицателни числа

Изваждането на дадено число е същото, като прибавяне на противоположното му.
Нека разгледаме два примера:
minus, 5, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
10, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, end color #e07d10, equals, 10, start color #e07d10, plus, 3, end color #e07d10
Забележка: И в двата примера превръщаме разликата в сбор и сменяме знака на второто число с противоположния знак.
Искаш ли да знаеш, защото това е така? Виж това видео.
След като вече имаме задача с изваждане, можем да я решим.

Пример 1: отрицателно minus отрицателно

Нека извадим minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis.
Стъпка 1: Напиши го като задача със сбор
minus, 5, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, 6, end color #e07d10
Стъпка 2: Започни с първото число от задачата със сбора, което в този случай е minus, 5:
Стъпка 3: Премести се с 6 места надясно. Преместваме се с 6 надясно, защото прибавянето на плюс 6 увеличава числото с 6.
minus, 5, plus, 6 ни отвежда до 1 на числовата ос.
minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, equals, 1

Пример 2: отрицателно minus положително

Нека извадим minus, 4, minus, 7.
Стъпка 1: Напиши го като задача със сбор
minus, 4, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 4, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
Стъпка 2: Започни с първото число от задачата със сбора, което в този случай е minus, 4:
Стъпка 3: Премести се със 7 места наляво. Преместваме се със 7 наляво, защото прибавянето на минус 7 намалява числото със 7.
minus, 4, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis ни отвежда до minus, 11 на числовата ос.
minus, 4, minus, 7, equals, minus, 11
Искаш ли да научиш повече за изваждането на отрицателни числа? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Извади.
minus, 8, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се упражниш с още няколко задачи за изваждане на отрицателни числа? Виж този пример.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.