If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Лице на кръг: преговор

Преговори основното за лице на кръг и опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Лице на кръг

Лицето на един кръг е площта, която той покрива. Можем да разглеждаме това и като общата площ на пространството вътре в кръга.
За да намерим лицето на един кръг, можем да използваме следната формула:
start text, Л, и, ц, е, space, н, а, space, к, р, ъ, г, а, end text, equals, pi, dot, start text, р, а, д, и, у, с, end text, squared
Искаш ли да преговориш изразите, свързани с кръга (като пи, радиус и диаметър)? Виж тази статия или това видео.
Искаш ли да научиш повече за намиране на лицето на кръга? Виж това видео.

Пример 1: Намиране на лице, когато е даден радиусът

Намери лицето на кръг с радиус start color #11accd, 5, end color #11accd.
Формулата за лице на кръг е:
A, equals, pi, r, squared
A, equals, pi, dot, start color #11accd, 5, end color #11accd, squared
A, equals, pi, dot, 25
Можем да спрем до тук и да напишем отговора си като 25, pi. Или можем да въведем 3, comma, 14 за pi и да умножим.
A, equals, 3, comma, 14, dot, 25
A, equals, 78, comma, 5 квадратни единици
Лицето на кръга е 25, pi квадратни единици или 78, comma, 5 квадратни единици.

Пример 2: Намиране на лице, когато е даден диаметърът

Намери лицето на кръг с диаметър start color #1fab54, 16, end color #1fab54.
Първо нека намерим радиуса:
r=d2r=162r=8 \begin{aligned} r &= \dfrac d2 \\ \\ r &= \dfrac{\greenD{16}}{2} \\ \\ r &= \blueD{8} \end{aligned}
Сега можем да намерим лицето.
Формулата за лице на кръг е:
A, equals, pi, r, squared
A, equals, pi, dot, start color #11accd, 8, end color #11accd, squared
A, equals, pi, dot, 64
Можем да спрем дотук и да напишем отговора си като 64, pi. Или можем да въведем 3, comma, 14 за pi и да умножим.
A, equals, 3, comma, 14, dot, 64
A, equals, 200, comma, 96 квадратни единици
Лицето на кръга е 64, pi квадратни единици или 200, comma, 96 квадратни единици.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Намери лицето на кръг с радиус start color #11accd, 7, end color #11accd.
Въведи точен отговор по отношение на pi или използвай 3, comma, 14 за pi и въведи отговора си като десетична дроб.
единициsquared

Искаш ли да опиташ с още няколко задачи за лице на кръг? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.