If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дължина на окръжност: преглед

Преговори основното за дължина на окръжност и се опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е дължина на окръжност?

Дължината на окръжност представлява дължината на линията ѝ.
Искаш ли да преговориш понятията, свързани с окръжността (като пи, радиус и диаметър)? Виж това видео.

Намиране дължината на окръжност

За да намерим дължината на една окръжност, можем да използваме която и да е от следните формули:
start text, Д, ъ, л, ж, и, н, а, т, а, end text, equals, pi, dot, start text, д, и, а, м, е, т, ъ, р, а, end text
start text, Д, ъ, л, ж, и, н, а, т, а, end text, equals, 2, dot, pi, dot, start text, р, а, д, и, у, с, а, end text
Искаш ли да знаеш защо тези формули вършат работа? Виж тази статия.

Пример 1: Намиране на дължината, когато е даден диаметърът

Намери дължината на окръжност с диаметър start color #1fab54, 3, end color #1fab54.
Формулата за дължина на окръжност, където се използва диаметърът, е:
C, equals, pi, start color #1fab54, d, end color #1fab54
C, equals, pi, start color #1fab54, 3, end color #1fab54
C, equals, start color #11accd, 3, pi, end color #11accd
Можем да спрем дотук и да напишем отговора си като start color #11accd, 3, pi, end color #11accd. Или можем да въведем 3, comma, 14 за pi и да умножим.
C, equals, 3, comma, 14, dot, 3
C, equals, start color #11accd, 9, comma, 42, end color #11accd единици
Дължината на окръжността е start color #11accd, 3, pi, end color #11accd единици или start color #11accd, 9, comma, 42, end color #11accd единици.

Пример 2: Намиране на дължината, когато е даден радиусът

Намери дължината на окръжност с радиус start color #7854ab, 8, end color #7854ab.
Формулата за дължина на окръжност, където се използва радиусът, е:
C, equals, 2, pi, start color #7854ab, r, end color #7854ab
C, equals, 2, pi, start color #7854ab, 8, end color #7854ab
C, equals, start color #11accd, 16, pi, end color #11accd
Можем да спрем дотук и да напишем отговора си като start color #11accd, 16, pi, end color #11accd. Или можем да въведем 3, comma, 14 за pi и да умножим.
C, equals, 3, comma, 14, dot, 16
C, equals, start color #11accd, 50, comma, 24, end color #11accd единици
Дължината на окръжността е start color #11accd, 16, pi, end color #11accd единици или start color #11accd, 50, comma, 24, end color #11accd единици.

Упражнение

Задача 1
  • Електричен ток
Да предположим, че радиусът на една окръжност е start color #7854ab, 5, end color #7854ab. Колко е нейната дължина?
Въведи точен отговор по отношение на pi или използвай 3, comma, 14 за pi и въведи отговора си като десетична дроб.

Искаш ли да решиш още задачи за обиколка на окръжност? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.