If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Таблично представяне на отношения

Научи се как да попълваш таблици с еквивалентни отношения.
Таблицата с отношения ни дава множество еквивалентни отношения.
Нека разгледаме един пример, при който ще създадем таблица с отношения.
Бен пие start color #11accd, 1, end color #11accd чаша мляко с всеки start color #e07d10, 2, end color #e07d10 бисквитки, които изяжда:
Можем да използваме това отношение, за да направим таблица с различни стойности, за които то се запазва:
Чаши млякоБисквитки
start color #11accd, 1, end color #11accdstart color #e07d10, 2, end color #e07d10
Ако Бен изпие start color #11accd, 2, end color #11accd чаши мляко, тогава той изяжда start color #e07d10, 4, end color #e07d10 бисквитки:
Нека използваме това, за да продължим таблицата със стойности, които отговарят на това отношение:
Чаши млякоБисквитки
start color #11accd, 1, end color #11accdstart color #e07d10, 2, end color #e07d10
start color #11accd, 2, end color #11accdstart color #e07d10, 4, end color #e07d10
Забележи, че отношението между стойностите в колоните на таблицата е еднакво:
start fraction, start color #11accd, 1, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, 2, end color #e07d10, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, 4, end color #e07d10, end fraction
Ако Бен изпие start color #11accd, 4, end color #11accd чаши мляко, тогава той изяжда start color #e07d10, 8, end color #e07d10 бисквитки:
Нека използваме това, за да продължим таблицата със стойности, които отговарят на това отношение:
Чаши млякоБисквитки
start color #11accd, 1, end color #11accdstart color #e07d10, 2, end color #e07d10
start color #11accd, 2, end color #11accdstart color #e07d10, 4, end color #e07d10
start color #11accd, 4, end color #11accdstart color #e07d10, 8, end color #e07d10
Забележи, че отношението между стойностите във всички колони на таблицата е еднакво:
start fraction, start color #11accd, 1, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, 2, end color #e07d10, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, 4, end color #e07d10, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, 4, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, 8, end color #e07d10, end fraction

Да се упражняваме малко!

Задачи за решаване 1:

Задача 1A
 • Електричен ток
Марта използва 28 ягоди за всеки 4 смутита, които прави.
Допълни таблицата, като използваш еквивалентни отношения.
ЯгодиСмутита
284
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
3
70
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.