If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Чертане на графики на пропорционални зависимости

Задача

Начертай права, която представя пропорционална зависимост между d и t, като увеличението на t с 5 единици съответства на увеличение на d с 8 единици.
Каква е скоростта на изменение на d спрямо t? (тоест промяна с 1 единица на t съответства на промяна с колко единици на d?)
Скоростта на изменение е
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
.
Начертай графиката на зависимостта.