If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преобразуване на мерни единици

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Уче изпомпва бензин със скорост 18, start fraction, start text, л, end text, divided by, start text, м, и, н, end text, end fraction.
Каква е скоростта на изпомпване в start fraction, start text, м, л, end text, divided by, start text, с, е, к, end text, end fraction?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start fraction, start text, м, л, end text, divided by, start text, с, е, к, end text, end fraction
Заседна ли?
Заседна ли?