If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Формули и мерни единици

Задача

Съгласно втория закон на Нютон сумата от силите, които действат върху тяло с маса m, го задвижват със ускорение a, равно на ma.
Тяло с маса 80 грама има ускорение 20 метра в секунда на квадрат.
Как можем да получим сбора на силите, които действат върху тялото, в нютони (което е kgms2)?
Избери един отговор: