If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Скорост, производителност и други отношения (преговор)

Преговори основното за отношенията и се опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е общото между скорост и производителност?

И двете са отношение на две величини, които се измерват с различни мерни единици.
Пример за скорост:
Един самолет прелетял 765 километра за 3 часа.

Единична стойност - скорост за единица, производителност за единица

Единична стойност (или мярка) е отношение на количеството от една величина към start color #e07d10, 1, end color #e07d10 единица количество от друга величина.
Примери:
start color #e07d10, 1, end color #e07d10 час има 60 минути.
Джен пише по 42 думи в start color #e07d10, 1, end color #e07d10 минута.
Искаш ли да научиш повече за отношенията? Виж това видео.

Намиране на единична стойност (скорост за единица)

За да намерим например скоростта за единица време, разделяме първият член от отношението на втория.
Пример:
Един самолет прелетял 765 километра за 3 часа.
765, colon, 3, equals, 255
Самолетът е летял със скорост от 255 километра в час. Можем също да напишем единичната норма като 255, start text, space, к, и, л, о, м, е, т, р, а, space, end text, colon, start color #e07d10, 1, end color #e07d10, start text, space, ч, а, с, end text.
Искаш ли да научиш повече за намирането на единични стойности като скорост за единица и други отношения от този вид? Виж това видео.

Използване на единична стойност за решаване на задачи

Нека разгледаме един пример.
Марк може да направи start color #11accd, 42, end color #11accd торти за рожден ден за start color #f9685d, 7, end color #f9685d дни.
Колко торти за рожден ден може да направи Марк за start color #7854ab, 5, end color #7854ab дни?
Първо намираме производителността за единица време.
Марк прави 6 торти за 1 ден.
Сега можем да използваме тази производителност за един ден, за да намерим колко торти прави Марк за start color #7854ab, 5, end color #7854ab дни.
За start color #7854ab, 5, end color #7854ab дни Марк може да направи start color #1fab54, 30, end color #1fab54 торти.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Франсис може да смени маслото на 91 коли за 7 дни.
Колко смени на маслото може да направи Франсис за 11 дни?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
смени на маслото

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.