Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Скорост, производителност и други отношения (преговор)

Преговори основното за отношенията и се опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е общото между скорост и производителност?

И двете са отношение на две величини, които се измерват с различни мерни единици.
Пример за скорост:
Един самолет прелетял 765 километра за 3 часа.

Единична стойност - скорост за единица, производителност за единица

Единична стойност (или мярка) е отношение на количеството от една величина към 1 единица количество от друга величина.
Примери:
1 час има 60 минути.
Джен пише по 42 думи в 1 минута.
Искаш ли да научиш повече за отношенията? Виж това видео.

Намиране на единична стойност (скорост за единица)

За да намерим например скоростта за единица време, разделяме първият член от отношението на втория.
Пример:
Един самолет прелетял 765 километра за 3 часа.
765:3=255
Самолетът е летял със скорост от 255 километра в час. Можем също да напишем единичната норма като 255 километра :1 час.
Искаш ли да научиш повече за намирането на единични стойности като скорост за единица и други отношения от този вид? Виж това видео.

Използване на единична стойност за решаване на задачи

Нека разгледаме един пример.
Марк може да направи 42 торти за рожден ден за 7 дни.
Колко торти за рожден ден може да направи Марк за 5 дни?
Първо намираме производителността за единица време.
Марк прави 6 торти за 1 ден.
Сега можем да използваме тази производителност за един ден, за да намерим колко торти прави Марк за 5 дни.
За 5 дни Марк може да направи 30 торти.

Упражнения

Задача 1
Франсис може да смени маслото на 91 коли за 7 дни.
Колко смени на маслото може да направи Франсис за 11 дни?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
смени на маслото

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.