If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на задачи чрез единична стойност

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Линет може да измие 95 автомобила за 5 дни.
Колко автомобила може да измие Линет за 11 дни?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
автомобила
Заседна ли?
Заседна ли?