If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съставяне на числови неравенства

Задача

Таблицата по-долу показва броя текстови съобщения, които Едуардо е изпратил в рамките на два месеца. Отрицателните стойности представят броя на текстовите съобщения, които са били под допустимия брой, а положителните стойности представят броя на текстовите съобщения, които са били над него.
МесецБрой текстови съобщения
Април53
Май18
Кое от следните неравенства вярно сравнява броя на текстовите съобщения?
Избери един отговор:
Кое от следните твърдения е вярно?
Избери един отговор: