If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съставяне на числови неравенства

Задача

Таблицата по-долу показва броя текстови съобщения, които Едуардо е изпратил в рамките на два месеца. Отрицателните стойности представят броя на текстовите съобщения, които са били под допустимия брой, а положителните стойности представят броя на текстовите съобщения, които са били над него.
МесецБрой текстови съобщения
Април53
Майminus, 18
Кое от следните неравенства вярно сравнява броя на текстовите съобщения?
Избери един отговор:
Кое от следните твърдения е вярно?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?