If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стандартен запис на числата (преговор)

Преговори основното за стандартния запис на числата и опитай да решиш няколко задачи за упражнение. 

Стандартен запис

Едно число е написано със стандартен запис, когато имаме число, по-голямо или равно на 1, но по-малко от 10, което е умножено по 10, повдигнато на някаква степен.
Следните числа са записани със стандартен запис:
  • 5,4103
  • 8,013106
Искаш ли да научиш повече за стандартния запис? Виж това видео.

Записване на числа със стандартен запис

Числа по-големи от 10

Ако имаме число по-голямо от 10, изместваме десетичната запетая наляво, докато не получим число между 1 и 10. След това преброяваме с колко сме изместили десетичната запетая и го записваме като степенен показател на основа 10. Накрая пишем числото, умножено по 10, повдигнато на степен.
Пример
Нека запишем 604000 със стандартен запис.
Ако изместим десетичната запетая наляво веднъж, получаваме 60400,0. Трябва да продължим с преместването на десетичната запетая, докато не получим число между 1 и 10.
Трябва да преместим десетичната запетая наляво 5 пъти.
Сега имаме 6,04.
Накрая умножаваме 6,04 по 105:
604000 със стандартен запис е 6,04105.

Числа по-малки от 1

Ако имаме число по-малко от 1, преместваме десетичната запетая надясно, докато не получим число между 1 и 10. След това преброяваме с колко сме изместили десетичната запетая и го записваме като отрицателен степенен показател на основа 10. Накрая пишем числото, умножено по 10 на тази степен.
Пример
Нека напишем 0,0058 със стандартен запис.
Ако изместим десетичната запетая надясно 3 пъти, получаваме число между 1 и 10.
Сега имаме 5,8.
Накрая пишем 5,8 по 103:
0,0058 със стандартен запис е 5,8103.

Упражнения

Задача 1
Представи числото със стандартен запис.
245600000000

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.