If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ред на действията (обобщение)

Редът на действията е набор от правила за това как да изчисляваме изрази. Тези правила ни гарантират, че всички ще получат еднакъв отговор. Много хора запомнят реда на действията като смешна думичка, съставена от първите букви на съответните математически действия: ССУДСИ (скоби, степени, умножение, деление, събиране, изваждане).
Редът на действията е набор от правила за това как да изчисляваме изразите. Те гарантират, че всеки път ще получим един и същ отговор.
start color #7854ab, start text, С, end text, end color #7854abкоби: Първо изчисляваме това, което се намира вътре в скобите, преди всичко останало. Например 2, dot, start color #7854ab, left parenthesis, 3, plus, 1, right parenthesis, end color #7854ab, equals, 2, dot, 4, equals, 8.
start color #11accd, start text, С, end text, end color #11accdтепенуване: Повдигаме на степен преди умножението, делението, събирането или изваждането. Например 2, dot, start color #11accd, 3, squared, end color #11accd, equals, 2, dot, 9, equals, 18.
start color #1fab54, start text, У, end text, end color #1fab54множение и start color #1fab54, start text, д, end text, end color #1fab54еление: Умножаваме и делим преди да събираме или изваждаме. Например 1, plus, start color #1fab54, 4, colon, 2, end color #1fab54, equals, 1, plus, 2, equals, 3.
start color #e07d10, start text, С, end text, end color #e07d10ъбиране и start color #e07d10, start text, и, end text, end color #e07d10зваждане: На последно място събираме и изваждаме.
Много хора запаметяват реда на действията като start color #7854ab, start text, С, end text, end color #7854ab, start color #11accd, start text, С, end text, end color #11accd, start color #1fab54, start text, У, Д, end text, end color #1fab54, start color #e07d10, start text, С, И, end text, end color #e07d10, където "С" е за скоби, "С" е за степенуване и т.н.
Важна забележка: Когато имаме повече от едно еднакви действия, ги извършваме отляво надясно. Това може да е от значение, когато изваждането или делението са от лявата страна на израза ти, като при 4, minus, 2, plus, 3 или 4, colon, 2, times, 3 (виж пример 3 по-долу, за да разбереш, защо това е от значение).

Пример 1

Изчисли 6, dot, 4, plus, 2, dot, 3.
Няма никакви скоби или степенни показатели, така че преминаваме направо към умножението и делението.
empty space, 6, dot, 4, plus, 2, dot, 3{}
equals, start color #28ae7b, 6, dot, 4, end color #28ae7b, plus, 2, dot, 3Умножаваме start color #1fab54, 6, end color #1fab54 и start color #1fab54, 4, end color #1fab54.
equals, 24, plus, start color #28ae7b, 2, dot, 3, end color #28ae7bУмножаваме start color #1fab54, 2, end color #1fab54 и start color #1fab54, 3, end color #1fab54.
equals, start color #e07d10, 24, plus, 6, end color #e07d10Събираме start color #e07d10, 24, end color #e07d10 и start color #e07d10, 6, end color #e07d10.
equals, 30... и сме готови!
Забележка: Извършихме всички умножения преди сборовете. Ако бяхме изчислили първо 24, plus, 2 преди произведението 2, dot, 3, щяхме да получим грешен отговор.

Пример 2

Изчисли 6, squared, minus, 2, left parenthesis, 5, plus, 1, plus, 3, right parenthesis.
empty space, 6, squared, minus, 2, left parenthesis, 5, plus, 1, plus, 3, right parenthesis{}
equals, 6, squared, minus, 2, left parenthesis, start color #7854ab, 5, plus, 1, plus, 3, end color #7854ab, right parenthesisПърво събираме start color #7854ab, 5, plus, 1, plus, 3, end color #7854ab в скобите.
equals, start color #11accd, 6, end color #11accd, start superscript, start color #11accd, 2, end color #11accd, end superscript, minus, 2, left parenthesis, 9, right parenthesisНамираме start color #11accd, 6, squared, end color #11accd, което е 6, dot, 6, equals, 36.
equals, 36, minus, start color #1fab54, 2, left parenthesis, 9, right parenthesis, end color #1fab54Умножаваме start color #1fab54, 2, end color #1fab54 и start color #1fab54, 9, end color #1fab54.
equals, start color #e07d10, 36, minus, 18, end color #e07d10Изваждаме 18 от 36.
equals, 18... и сме готови!

Пример 3

Изчисли 7, minus, 2, plus, 3.
Правилният начин да го направим, е да започнем отляво надясно.
ПравилноГрешно
72+3=5+3=8\begin{aligned}&7-2+3\\\\=&5+3\\\\=&8\end{aligned}72+3=75=2\begin{aligned}&7-2+3\\\\=&7-5\\\\=&2\end{aligned}
Запомни: Дори събирането да се намира преди изваждането при реда на действията, това не означава, че първо трябва да съберем, преди да извадим. Събирането и изваждането се намират на едно и също "ниво" при реда на действията. Същото важи и за умножението и делението.
Искаш ли да научиш повече за реда на действията? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
 • Електричен ток
2, plus, 12, colon, 2, dot, 3, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш да се упражниш с още задачи като тези? Виж това въвеждащо упражнение и тези още по-предизвикателни упражнения: упражнение едно и упражнение две.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

 • Аватар mr pants pink style за потребителя cvetynenova
  колко е 1235432*234
  (1 глас)
  Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.