If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Еквивалентни изрази с отрицателни числа (умножение и деление)

Задача

Кои от следните изрази са еквивалентни на израза start fraction, 1, divided by, minus, 7, end fraction, dot, left parenthesis, start fraction, minus, 6, divided by, 5, end fraction, right parenthesis?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?