If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение на отрицателни числа (преговор)

Преговори основното при умножението на отрицателни числа и опитай да решиш няколко практически задачи.

Обобщение

ИзразПроизведениеПример
положително dot положителноположително2, dot, 3, equals, 6
отрицателно dot отрицателноположителноminus, 2, dot, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, 6
отрицателно dot положителноотрицателноminus, 2, dot, 3, equals, minus, 6
положително dot отрицателноотрицателно2, dot, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, minus, 6
Иска ли да научиш повече за умножението на отрицателни числа? Виж това видео.
Искаш ли да знаеш, защо умножението на две отрицателни числа е равно на положително число? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Умножи.
minus, 4, dot, 6, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се упражниш с още няколко задачи за умножение на отрицателни числа? Виж това упражнение.