If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Откриване на грешки в уравнения от една стъпка

Достигни по-надълбоко в познанията ти за решаването на уравнения в една стъпка, като изучаваш верни и грешни примери.
Решаването на уравнения в една стъпка включва най-вече използване на обратни операции от двете страни на равенството, за да се стигне до това променливата да е сама от едната страна. Отговори на въпросите по-долу, за да задълбочиш разбирането си за това как да решаваш уравнения в една стъпка.

Кам е решила задачата start text, start color #1fab54, п, р, а, в, и, л, н, о, end color #1fab54, end text:

Намери x:
3x=123x3=123x=4\qquad\begin{aligned} 3x&=12\\\\ \\ \dfrac{3x}3&=\dfrac{12}3&\\\\ \\ x&=4&\\\\ \end{aligned}
Защо Кам просто не извади 3, за да получи x?
Избери един отговор:

Брук е решила задачата start text, start color #e84d39, н, е, п, р, а, в, и, л, н, о, end color #e84d39, end text:

Намери n:
n+4=5n+4+4=5+4n=9\qquad\begin{aligned} n+4&=5\\\\ \\ n+4+4&=5 +4&\\\\ \\ n&=9&\\\\ \end{aligned}
Защо решението на Брук е грешно?
Избери един отговор:

Реши самостоятелно

Решете за k:
k, plus, 4, comma, 2, equals, 5, comma, 9
k, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.