Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преговор решаване на уравнения в две стъпки

Уравнението в две стъпки е алгебрично уравнение, за което трябват две стъпки, за да бъде решено. Уравнението е решено, когато получиш от едната страна на знака за равно само променливата, без никакво число пред нея.

Какво представляват уравненията в две стъпки?

Уравнение в две стъпки е алгебрично уравнение, което се решава в две стъпки. Неговото решаване води до намиране на стойността на променливата, която го прави вярно.

Пример 1

Дадено е уравнение, в което се търси x:
3x+2=14
Трябва да преработиш уравнението, за да получиш от едната страна само x.
3x+2=143x+22=1423x=123x3=123x=4
Решението:
x=4
Винаги е добра идея да заместиш решението си в първоначалното уравнение, за да е сигурно, че не е направена грешка:
3x+2=1434+2=?1412+2=?1414=14    Да!
Искаш ли да научиш повече за уравненията в две стъпки? Виж това видео.

Пример 2

Иска се да намерим a в това уравнение:
8=a3+6
Трябва да преработиш уравнението, за да получиш само a от едната страна.
8=a3+686=a3+662=a323=a336=a
Решението:
a=6
Нека проверим решението си (по-добре да сме сигурни, отколкото да съжаляваме!):
8=a3+68=?63+68=?2+68=8    Да!
Искаш ли да видиш друг пример като този? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Намери c.
43=8c5
c=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение. Или опитай с това упражнение с текстова задача.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.