If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор решаване на уравнения в две стъпки

Уравнението в две стъпки е алгебрично уравнение, за което трябват две стъпки, за да бъде решено. Уравнението е решено, когато получиш от едната страна на знака за равно само променливата, без никакво число пред нея.

Какво представляват уравненията в две стъпки?

Уравнение в две стъпки е алгебрично уравнение, което се решава в две стъпки. Неговото решаване води до намиране на стойността на променливата, която го прави вярно.

Пример 1

Дадено е уравнение, в което се търси x:
3, x, plus, 2, equals, 14
Трябва да преработиш уравнението, за да получиш от едната страна само x.
3x+2=143x+22=1423x=123x3=123x=4\begin{aligned} 3 x + 2 &= 14 \\\\ 3 x + 2 \goldD{-2} &= 14 \goldD{-2}\\\\ 3 x &= 12\\\\ \dfrac{3 x}{\goldD 3} &= \dfrac{12}{\goldD3}\\\\ x&=4 \end{aligned}
Решението:
start color #1fab54, x, equals, 4, end color #1fab54
Винаги е добра идея да заместиш решението си в първоначалното уравнение, за да е сигурно, че не е направена грешка:
3x+2=1434+2=?1412+2=?1414=14    Да!\begin{aligned} 3 x + 2 &= 14 \\\\ 3\cdot\greenD 4 + 2 &\stackrel ?= 14\\\\ 12 + 2 &\stackrel ?= 14\\\\ 14 &= 14~~~~\text{Да!} \end{aligned}
Искаш ли да научиш повече за уравненията в две стъпки? Виж това видео.

Пример 2

Иска се да намерим a в това уравнение:
8, equals, start fraction, a, divided by, 3, end fraction, plus, 6
Трябва да преработиш уравнението, за да получиш само a от едната страна.
8=a3+686=a3+662=a323=a336=a\begin{aligned} 8&=\dfrac{a}{3}+6\\\\ 8\goldD{-6}&=\dfrac{a}{3}+6\goldD{-6}\\\\ 2&=\dfrac{a}{3}\\\\ 2\goldD{\cdot 3}&=\dfrac{a}{3}\goldD{\cdot 3}\\\\ 6&=a \end{aligned}
Решението:
start color #1fab54, a, equals, 6, end color #1fab54
Нека проверим решението си (по-добре да сме сигурни, отколкото да съжаляваме!):
8=a3+68=?63+68=?2+68=8    Да!\begin{aligned} 8&=\dfrac{a}{3}+6\\\\ 8&\stackrel ?=\dfrac{\greenD{6}}{3}+6\\\\ 8&\stackrel ?=2+6\\\\ 8&=8~~~~\text{Да!} \end{aligned}
Искаш ли да видиш друг пример като този? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Намери c.
43, equals, 8, c, minus, 5
c, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение. Или опитай с това упражнение с текстова задача.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.