If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Зависими и независими променливи (преговор)

Определяне на зависими и независими променливи и прилагането им в контекста.

Независима променлива

Независима променлива е тази, която представлява величина, която се променя в хода на даден експеримент.
x често е променлива, използвана за представяне на независимата променлива в дадено уравнение.

Пример:

Вършиш домакинска работа, за да си изкараш джобните пари. За всяка дейност, която извършваш, получаваш по 3 долара.
Каква е независимата променлива?
Независимата променлива е количеството задължения, които изпълняваш, защото това е променливата, върху която имаш контрол.

Зависими променливи

Зависимата променлива представлява величина, чиято стойност зависи от промяната на независимата променлива.
y често е променливата, използвана за представяне на зависимата променлива в дадено уравнение.

Пример:

Нека използваме същия контекст.
Вършиш домакинска работа, за да си изкараш джобните пари. За всяка дейност, която извършваш, получаваш по 3 долара.
Каква е зависимата променлива?
Зависимата променлива е сумата пари, която изкарваш, защото изкараните от теб пари зависят от това колко дейности извършваш.
Искаш да научиш повече за независимите и зависимите променливи? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Купуваш кутии с бисквити от една пекарна. Всяка кутия бисквити струва 4 долара.
Кои от следните твърдения са верни?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.