If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моделирай с линейни уравнения и ги реши

Задача

Напиши уравнение, с което да представиш следното твърдение.
60 е 5 пъти по-голямо от k. (Забележка: За да приеме системата отговора ти за верен, когато съставяш уравнението, следвай точно думите в даденото описание, без да ги разместваш. Думичката "е" съответства на знака за равенство.)
Намери k.
k=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi