If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

6. клас (България)

Курс: 6. клас (България) > Раздел 12

Урок 2: Моделиране с уравнения от вида ax + b = 0 за напреднали

Текстови задачи за записване на линейни функции

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Каролина коси трева, за да изкара пари през лятото. За всяко косене тя взима първоначална цена от 6 долара за всеки час работа. Нейната такса за 4 часа работа например е 32 долара.
Нека с F, left parenthesis, t, right parenthesis означим таксата на Каролина за едно косене F (измерена в долари) като функция на необходимите часове работа t.
Състави формула за функцията.
F, left parenthesis, t, right parenthesis, equals
Заседна ли?
Заседна ли?