If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

7. клас (България)

Раздел 2: Урок 5

Умножение на многочлен с многочлен

Умножение на двучлени по многочлени - предизвикателство

Сал намира стойностите на коефициентите a и b, които правят вярно равенството (2x+4)(5x-9)=ax²+bx-46 за всички стойности на x.

Видео транскрипция