If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Теоретична и експериментална вероятност: Хвърляне на монета и зарчета

Вероятностите ни показват колко вероятно е нещо да се случи. Можем да изчислим вероятността като разгледаме резултатите от даден експеримент или като оценим какви са възможните резултати.

Част 1: Хвърляне на монета

Въпрос а
Една обикновена монета има 2 страни (ези и тура), като е еднакво вероятно да се падне всяка от тях при хвърлянето на монетата.
Каква е теоретичната вероятност при хвърлянето на една обикновена монета да се падне ези?
P, left parenthesis, start text, е, з, и, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Въпрос б
Дейв хвърлил монета 20 пъти и получил ези при 8 от хвърлянията.
Въз основа на резултатите на Дейв, каква е експерименталната вероятност при хвърлянето да се падне ези?
P, left parenthesis, start text, е, з, и, end text, right parenthesis, approximately equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Въпрос в
Защо резултатите от теоретичната и експерименталната вероятност не са еднакви?
Избери един отговор:

Въпрос г
Дейв продължава да хвърля своята монета, докато не достига общо 100 опита, при които се пада ези при 47 от тези хвърляния.
Въз основа на тези резултати, каква е експерименталната вероятност при приземяването на монетата да се падне ези?
P, left parenthesis, start text, е, з, и, end text, right parenthesis, approximately equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Въпрос д
Какво забелязваш при експерименталната вероятност след като Дейв продължил да хвърля монетата?
Избери един отговор:

Част 2: Хвърляне на зар

Въпрос а
Един обикновен зар има 6 страни, номерирани от 1 до 6, които е еднакво вероятно да се паднат при хвърлянето на зара.
Каква е теоретичната вероятност при един обикновен зар да се падне 1, question mark
P, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Въпрос б
Дейв ще завърти зара 60 пъти и ще види колко често се пада 1.
Според теоретичната вероятност, при колко хвърляния на зара Дейв трябва да очаква да се падне 1, question mark
approximately equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
хвърляния

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.