If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на графики на неравенства

За да нанесем едно неравенство като x>3 върху числовата ос първо чертаем кръгче върху числото (например върху 3). След това ако знакът включва равно на (≥ или ≤) запълваме кръгчето. Ако знакът не включва равно на (> или <) оставяме кръгчето незапълнено. Накрая чертаем права, която започва от кръгчето в посоката на числата, които правят неравенството вярно. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция