If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове триъгълници - преговор

Преговори начините за определяне на видовете триъгълници според дължината на страните и ъглите им. Упражни определянето на вида на триъгълниците.

Видове триъгълници според ъглите им

Остроъгълни триъгълници

В start color #11accd, start text, о, с, т, р, о, ъ, г, ъ, л, н, и, я, end text, end color #11accd триъгълник start color #11accd, start text, и, space, 3, negative, т, е, space, ъ, г, ъ, л, а, end text, end color #11accd start color #11accd, start text, с, а, space, п, о, negative, м, а, л, к, и, space, о, т, space, end text, 90, degrees, end color #11accd. По-долу са дадени примери за start color #11accd, start text, о, с, т, р, о, ъ, г, ъ, л, н, и, space, т, р, и, ъ, г, ъ, л, н, и, ц, и, end text, end color #11accd.

Правоъгълни триъгълници

start color #7854ab, start text, П, р, а, в, о, ъ, г, ъ, л, н, и, я, т, end text, end color #7854ab триъгълник има start color #7854ab, start text, 1, space, ъ, г, ъ, л, comma, space, р, а, в, е, н, space, н, а, space, end text, 90, degrees, end color #7854ab и 2 остри ъгъла. По-долу са дадени примери за start color #7854ab, start text, п, р, а, в, о, ъ, г, ъ, л, н, и, space, т, р, и, ъ, г, ъ, л, н, и, ц, и, end text, end color #7854ab.

Тъпоъгълни триъгълници

start color #1fab54, start text, Т, ъ, п, о, ъ, г, ъ, л, н, и, я, т, end text, end color #1fab54 триъгълник има start color #1fab54, start text, е, д, и, н, space, ъ, г, ъ, л, end text, end color #1fab54 start color #1fab54, start text, п, о, negative, г, о, л, я, м, space, о, т, space, end text, 90, degrees, end color #1fab54 и 2 остри ъгъла. По-долу са дадени примери за start color #1fab54, start text, т, ъ, п, о, ъ, г, ъ, л, н, и, space, т, р, и, ъ, г, ъ, л, н, и, ц, и, end text, end color #1fab54.
Искаш ли да научиш повече за видовете триъгълници? Виж това видео.
Задача 1A
  • Електричен ток
Определи вида на triangle, P, Q, R според ъглите му.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение

Видове триъгълници според страните им

Равностранни триъгълници

В start color #11accd, start text, р, а, в, н, о, с, т, р, а, н, н, и, я, end text, end color #11accd триъгълник start color #11accd, start text, и, space, т, р, и, т, е, space, с, т, р, а, н, и, space, с, а, space, р, а, в, н, и, end text, end color #11accd. По-долу са дадени примери за start color #11accd, start text, р, а, в, н, о, с, т, р, а, н, н, и, end text, end color #11accd триъгълници.

Равнобедрени триъгълници

start color #7854ab, start text, Р, а, в, н, о, б, е, д, р, е, н, и, я, т, end text, end color #7854ab триъгълник има start color #7854ab, start underline, start text, п, о, н, е, end text, end underline, end color #7854ab start color #7854ab, start text, д, в, е, space, р, а, в, н, и, space, с, т, р, а, н, и, end text, end color #7854ab. По-долу са дадени примери за start color #7854ab, start text, р, а, в, н, о, б, е, д, р, е, н, и, end text, end color #7854ab триъгълници.

Разностранни триъгълници

start color #1fab54, start text, Р, а, з, н, о, с, т, р, а, н, н, и, я, т, end text, end color #1fab54 триъгълник start color #1fab54, start text, н, я, м, а, space, р, а, в, н, и, space, с, т, р, а, н, и, end text, end color #1fab54. По-долу са дадени примери за start color #1fab54, start text, р, а, з, н, о, с, т, р, а, н, н, и, end text, end color #1fab54 триъгълници.
Задача 2A
  • Електричен ток
Определи вида на triangle, P, Q, R според страните му.
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.