If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Прави, отсечки и лъчи. Преговор

Преговори понятията: права, лъч, отсечка, окръжност, кръг и видовете триъгълници.  Реши няколко задачи за рапознаване и чертане на прави, отсечки и лъчи.  

Какво представляват start color #f9685d, start text, п, р, а, в, и, т, е, end text, end color #f9685d, start color #7854ab, start text, о, т, с, е, ч, к, и, т, е, end text, end color #7854ab и start color #11accd, start text, л, ъ, ч, и, т, е, end text, end color #11accd?

start color #f9685d, start text, П, р, а, в, а, т, а, end text, end color #f9685d продължава до безкрайност и в двете посоки. В България правата се чертае само като линия без стрелки от двете страни. Във всички упражнения и статии в Кан Академия правата е начертана като линия със стрелки от двете страни, както се изучава в САЩ, ето по този начин:
start color #7854ab, start text, О, т, с, е, ч, к, а, т, а, end text, end color #7854ab е само част от права. Тя има две крайни точки, ето така:
start color #11accd, start text, Л, ъ, ч, ъ, т, end text, end color #11accd започва от една точка и продължава до безкрайност в една посока, ето така:
Искаш ли да научиш повече за правите, отсечките и ъглите? Виж това видео.

Задачи за упражнение 1: Разпознаване на прави, отсечки и лъчи

Задача 1A
  • Електричен ток
На коя от фигурите по-долу пунктираната линия изобразява start color #1fab54, start text, з, е, л, е, н, space, л, ъ, ч, end text, end color #1fab54?
На всяка от фигурите вземи предвид цялата пунктирана зелена част.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 2: Чертане на прави, отсечки и лъчи

Задача 2A
  • Електричен ток
Издърпай правите така, че едната права да минава през точки start text, space, A, end text и start text, space, D, end text, а другата права да минава през точки start text, space, B, end text и start text, space, C, end text.
Това са прави, защото всяка има
и продължава до безкрайност в
.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.