If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разлагане на многочлени чрез използване на общ множител

Научи как да намираш общ множител на полиномен израз. Например коефициентът 6x²+10x като 2x(3x+5).

С какво трябва да си наясно, преди да започнеш този урок

НОД (най-голям общ делител) на два или повече едночлена е произведението на всички техни общи прости делители. Например НОД на 6x и 4x2 е 2x.
Ако това е нещо ново за теб, може да разгледаш нашата статия за най-големи общи делители на едночлени.

Какво ще научиш в този урок

В този урок ще научиш как да намираш общите делители на многочлени.

Разпределителното свойство: a(b+c)=ab+ac

За да разбереш как да разложиш на общи делители, трябва да разбереш разпределителното свойство.
Например можеш да използваш разпределителното свойство, за да намериш произведението на 3x2 и 4x+3, както е показано по-долу:
3x2(4x+3)=3x2(4x)+3x2(3)
Забележи как всеки член в двучлена е умножен по общ коефициент 3x2.
Но тъй като разпределителното свойство е равенство, обръщането на този процес също е вярно!
3x2(4x)+3x2(3)=3x2(4x+3)
Ако започнем с 3x2(4x)+3x2(3), можем да използваме разпределителното свойство, за да разложим 3x2 и да получим 3x2(4x+3).
Полученият израз е в разложен вид, защото е записан като произведение на два многочлена, докато първоначалният израз е сума на два члена.

Провери знанията си

Задача 1
Запиши 2x(3x)+2x(5) в разложен вид.
Избери един отговор:

Намиране на най-голям общ делител (НОД)

За да намерим НОД на един многочлен, правим следното:
  1. Намери НОД за всички членове в многочлена.
  2. Запиши всеки член като произведение на НОД и друг делител.
  3. Използвай разпределителното свойство, за да намериш НОД.
Нека да намерим НОД на 2x36x2.
Стъпка 1: Намери НОД
  • 2x3=2xxx
  • 6x2=23xx
Така че НОД на 2x36x2 е 2xx=2x2.
Стъпка 2: Запиши всеки член като произведение на 2x2 и друг множител.
  • 2x3=(2x2)(x)
  • 6x2=(2x2)(3)
Така че многочленът може да бъде записан като 2x36x2=(2x2)(x)(2x2)(3).
Стъпка 3: Намери НОД
Сега можем да приложим разпределителното свойство, за да намерим 2x2.
2x2(x)2x2(3)=2x2(x3)
Проверка на резултата
Можем да проверим разлагането чрез умножаване на 2x2 обратно в многочлена.
2x2(x3)=2x2(x)2x2(3)
Тъй като това е същото като първоначалния многочлен, нашето разлагане е правилно!

Провери знанията си

Задача 2
Изнеси пред скоби най-големия общ делител в израза 12x2+18x.
Избери един отговор:

Задача 3
Изнеси пред скоби най-големият общ делител в следния многочлен.
10x2+25x+15=

Задача 4
Изнеси пред скоби най-големият общ делител в следния многочлен.
x48x3+x2=

Можем ли да бъдем по-ефективни?

Ако се чувстваш сигурно в процеса на намиране на НОД, може да използваш по-бърз метод:
Щом намерим НОД, разложеният вид е просто произведение на този НОД и сумата от членовете в първоначалния многочлен, разделена на НОД.
Виж например как използваме този бърз метод да разложим 5x2+10х, чийто НОД е 5x:
5x2+10x=5x(5x25x+10x5x)=5x(x+2)

Разлагане на делители-двучлени

Не е задължително общият делител в един многочлен да бъде едночлен.
Например разгледай многочлена x(2x1)4(2x1).
Обърни внимание, че двучленът 2x1 е общ за двата члена. Може да го изнесем пред скоби, като използваме разпределителното свойство:
x(2x1)4(2x1)=(x4)(2x1)

Провери знанията си

Задача 5
Изнеси пред скоби най-големият общ делител в следния многочлен.
2x(x+3)+5(x+3)=

Различни видове разлагания

Може да изглежда, че сме използвали израза "разлагане", за да опишем няколко различни процеса:
  • Ние разложихме едночлените, като ги записахме като произведение на други едночлени. Например 12x2=(4x)(3x).
  • Намерихме НОД на многочлени, като използвахме разпределителното свойство. Например 2x2+12x=2x(x+6).
  • Изнесохме пред скоби общите множители-двучлени и получихме израз, равен на произведението на двата двучлена. Например:
x(x+1)+2(x+1)=(x+1)(x+2)
Макар че използвахме различни техники, във всеки един случай записвахме многочлена като произведение на два или повече множителя. Така че и в трите примера наистина разложихме многочлена.

Задачи с повишена трудност

Задача 6
Изнеси пред скоби най-големият общ делител в следния многочлен.
12x2y530x4y2=

Задача 7
Голям правоъгълник с площ 14x4+6x2 кв.м. е разделен на два по-малки правоъгълника с площ 14x4 и 6x2 квадратни метра.
Ширината на правоъгълника (в метри) е равна на най-големия общ делител на 14x4 и 6x2.
Каква е дължината и широчината на големия правоъгълник?
Ширина=
метра
Ширина=
метра

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.