Основно съдържание

Разлагане на многочлени на множители

Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Разлагане на многочлени (1)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на многочлени (2)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Разпределителното свойство с променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане с разпределителното свойство (променливи)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за майсторство!

За този урок

В този урок ще научиш различни стратегии за разлагане на многочлени на множители
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".