If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на изрази с две неизвестни (променливи)

Вече решавахме изрази с едно неизвестно. Сега е време да го направим с две неизвестни.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Evaluating expressions with two variablesВиж видео транскрипцията

Как да пресмятаме изрази с две неизвестни

Да кажем, че искаме да пресметнем израза 10, plus, 2, p, minus, 3, r. Е, първо трябва да знаем стойностите на p и r. Например за да пресметнем израза при start color #11accd, p, equals, 4, end color #11accd и start color #e07d10, r, equals, 5, end color #e07d10, просто заместваме start color #11accd, p, end color #11accd с start color #11accd, 4, end color #11accd и start color #e07d10, r, end color #e07d10 с start color #e07d10, 5, end color #e07d10:
empty space, 10, plus, 2, start color #11accd, p, end color #11accd, minus, 3, start color #e07d10, r, end color #e07d10
equals, 10, plus, 2, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, minus, 3, dot, start color #e07d10, 5, end color #e07d10
equals, 10, plus, 8, minus, 15
equals, 3
Значи изразът 10, plus, 2, p, minus, 3, r е равен на 3, когато p, equals, 4 и r, equals, 5.

Сега нека се упражним

Задача 1
  • Електричен ток
Пресметни 6, a, plus, 4, b, minus, 6 при a, equals, 1 и b, equals, 3.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.