Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Решаване на изрази с две неизвестни (променливи)

Вече решавахме изрази с едно неизвестно. Сега е време да го направим с две неизвестни.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Evaluating expressions with two variablesВиж видео транскрипцията

Как да пресмятаме изрази с две неизвестни

Да кажем, че искаме да пресметнем израза 10+2p3r. Е, първо трябва да знаем стойностите на p и r. Например за да пресметнем израза при p=4 и r=5, просто заместваме p с 4 и r с 5:
=10+2p3r
=10+2435
=10+815
=3
Значи изразът 10+2p3r е равен на 3, когато p=4 и r=5.

Сега нека се упражним

Задача 1
Пресметни 6a+4b6 при a=1 и b=3.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.