Основно съдържание
Учи
Променливи, изрази и уравненияПроверка на решенията на уравненияВъведение към уравненияЕдно и също нещо от двете страни на уравнениятаДелене на двете страни на уравнениеВъведение в уравнения в две стъпкиПреговор решаване на уравнения в две стъпки
Учи
Защо правим едно и също нещо от двете страни: Неизвестно от двете страниУравнения с неизвестни от двете страни: 20-7x=6x-6Уравнения със скобиПреговор уравнения с решения от множество стъпкиТълкуване на линейни изрази: диамантиТълкуване на линейни изрази: цветя
Учи
Свойство на умножението по нулаРешаване на квадратни уравнения чрез разлаганеРешаване на квадратни уравнения чрез разлаганеРешаване на квадратни изрази чрез разлагане: водещ коефициент ≠ 1
Учи
Запознаване с модулни уравнения и графикиРешен пример: модулно уравнение с две решенияРешен пример: модулни уравнения с едно решениеРешен пример: модулни уравнения без нито едно решение
Учи
Уравнения с един рационален изразУравнение с два рационални израза (стар пример 2)Уравнения с неизвестно в знаменателя
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Упражнение за алгебрична средна точка на отсечкаУпражнение за линейно уравнение,използващо отсечкаТекстова задача с линейни модели: книгаТекстова задача с линейни модели: топчетаТекстови задачи за линейни уравнения: топчетаТекстови задачи за линейни уравнения: прехвърляне на файл
Учи
Преработване на формули: обиколкаПреработване на формули: лицеТекстова задача с различни мерни единици: разходка с кола
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери знанията си относно Уравнения с тези 13 въпроса.

За този урок

В този раздел ще разбереш какво е уравнение, ще научиш как се решават линейни уравнения и как да моделираш с тях различни практически ситуации