If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на текстови задачи с изрази с променливи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Правоъгълна призма с дължина ell, ширина w и височина h има обем ell, w, h.
Какъв е обемът на призма, която има основа 5, start text, space, м, end text на 3, start text, space, м, end text и височина 4, start text, space, м, end text?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
  • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
start text, space, м, end text, cubed
Заседна ли?
Заседна ли?