If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на текстови задачи с изрази с променливи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Правоъгълна призма с дължина , ширина w и височина h има обем wh.
Какъв е обемът на призма, която има основа 5 м на 3 м и височина 4 м?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
  • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
  • смесено число като 1 3/4
 м3